Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam en te downloaden op deze pagina.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanvrager of klant zijn op opdrachten van ons en op met ons gesloten overeenkomsten de DREXON INKOOPVOORWAARDEN van toepassing. Deze inkoopvoorwaarden zijn te downloaden op deze pagina.

METAALUNIEVOORWAARDEN

METAALUNIEVOORWAARDEN – Nederlands

METAALUNIEVOORWAARDEN – Engels

DREXON INKOOPVOORWAARDEN

DREXON INKOOPVOORWAARDEN – Nederlands

DREXON INKOOPVOORWAARDEN – Engels